fiser_sm TÁBOR: Starosta Tábora Jiří Fišer a rada města pošlapali ústavní práva svobody projevu, svobodné soutěže politických stran i účasti na správě věcí veřejných.

„Podoba periodik, která vydávají města a obce, jsou předmětem častých sporů. Radniční listy v mnoha případech nesplňují ani základní principy média veřejné služby. Občan se především vůbec nedozví, jaké jsou návrhy a názory opozice, což je na celostátní úrovni nemyslitelné. Chybějí informace a polemika o připravovaných rozhodnutích, názorová pluralita.“ Takové jsou výsledky průzkumu radničních listů, které realizovalo sdružení Oživení ve spolupráci s Otevřenou společností a Iuridicum Remedium.

Naprosto stejná je situace také v Táboře. Korunu tomuto nedemokratickému počínání nasadil v pondělí 11. dubna starosta města Jiří Fišer (Tábor 2020), který zpracoval a předložil radě města návrh nového statutu městského informačního zpravodaje a rada jej schválila.

V bodu 1. článku 3 se zde praví: „Město vydává zpravodaj s cílem poskytnout obyvatelům města co nejvíce informací týkajících se činnosti města a městského úřadu, společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí, ani stranické polemiky a názorové střety.“

Starosta Fišer a potažmo rada města tímto krokem de facto pošlapávají ústavní práva svobody projevu, svobodné soutěže politických stran i účasti na správě věcí veřejných, a to vše za peníze občanů.

Je samozřejmé, že na stránkách zpravodaje nelze řešit vnitrostranické problémy, ani činnost politických stran. Za fatální selhání demokratických principů a svobody projevu však považuji skutečnost, že se nyní občané nedozvědí například po jednání zastupitelstva města Tábor názor opozičních stran a hnutí na řešení zásadních problémů města.

Radou schválený nový statut táborského městského informačního zpravodaje je ve své nedemokratické podobě vizitkou představitelů radniční koalice zastoupených v radě města za ČSSD, Tábor 2020 a TOP 09. Také z navrhovaného složené redakční rady tohoto periodika (3 uvolnění členové zastupitelstva, což je zřejmě starosta a místostarostové z řad koalice a jeden neuvolněný zastupitel z řad opozice. Dalším členem redakční rady je pak tajemník městského úřadu) lze vyvozovat, že zpravodaj bude cenzurován a redakční rada nepřipustí jakoukoliv polemiku.

Zastupitel města Tábor Ladislav Šedivý (KSČM)

Líbí se ti tento článek? Přidej ho na Top Články